psychoterapeutické poradenství

psychoterapie

Dříve jsem se ptal: Jak mohu vyléčit či změnit tohoto člověka?
Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah,
který tento člověk může využít pro svůj osobní růst?

               
              (Carl Rogers, On Becoming a Person, 1961)
Způsob mojí práce vychází z filosofie, že pokud k tomu máme vhodné podmínky, můžeme se rozvíjet, růst i léčit pro nás tím nejlepším možným způsobem. Takové podmínky – mezi které patří empatické naslouchání, bezpodmínečné přijetí, vlastní autenticita - lze vytvořit v mezilidském vztahu a snažím se je vytvářet i ve své práci.
Náš život se proměňuje, je neustále v pohybu. Někdy procházíme krásnými místy, ale stane se, že narazíme na ta temná, těžká a bolestivá. Zažíváme ztráty, neseme si zranění z dětství, nejsme spokojení sami se sebou, se svými vztahy, se svým životem, hledáme, dochází nám síly...a někdy cítíme, že potřebujeme podporu, možnost si promluvit, nalézt odpovědi na své otázky nebo uzdravit některé aspekty ve svém životě. V takových chvílích může být psychoterapie dobrou pomocí.
Terapeutické sezení probíhá formou rozhovoru a trvá většinou 50 min, nicméně pokud budou Vaše potřeby jiné, budu se Vám dle svých možností snažit vyjít vstříc. Jako terapeut se nevnímám jako autorita nebo poradce, spíše jako průvodce a vždy se snažím vytvořit atmosféru bezpečí a bezpodmínečného přijetí, kde je prostor pro vše, čemu se chcete věnovat.
Naprostá diskrétnost a mlčenlivost je samozřejmostí. 
  
 
 
Jen některé ze situací, kdy může  psychoterapie pomoci: 

Krizové situace 
Životní ztráty nebo změny 
Pocity úzkosti, paniky, strachu 
Pocity smutku, deprese 
Psychosomatické potíže, stavy bolesti, únava  
Emoční napětí 
Problémy ve vztazích 
Nízké sebevědomí 
Pocity nenaplněného života, zklamání 
Hledání sebe sama, hledání smyslu 
Potřeba porozumět sama sobě 
Potřeba porozumět změnám, které vyvstávají na Vaší duchovní cestě 
Touha po změně 

barbora halamová

Žiji svůj život způsobem, který mě hluboce uspokojuje a pravdivě vyjadřuje to, kým jsem?
barbora halamova
Otázka, kterou položil Carl Rogers, mě provází většinu mého dospělého života a touha, abych si na ni mohla odpovědět „ano“, mě myslím dovedla i k mému prvnímu setkání s psychoterapií před více než 10 lety. Skrze studium a sebezkušenost jsem se vydala na cestu poznávání toho, co pro mě osobně znamená žít naplněný a pravdivý život a moje vášeň se začala proměňovat v mé povolání. Jsem žena, matka dvou úžasných dětí, terapeutka v supervizní části výcviku Přístupu zaměřeného na člověka PCA. Terapii vnímám jako setkávání se na hluboké a lidské úrovni, objevování vlastního léčivého potenciálu a společné hledání odpovědí. Ve své praxi se snažím stále vzdělávat a ve svém životě růst.


Co mě ještě zajímá a ovlivňuje: 
Jóga, meditace, spiritualita, malba , hudba a divadlo, cesty k moři a do hor,do lesů a polí, překlady z angličtiny: 
(Ken Wilber: Odevzdání a odhodlání, Maitrea, 2014),
můj muž, moje děti, moje zahrada, Život
ceník
Je zvláštní paradox,
že pouze pokud se přijmu takový,jaký jsem,
mohu se začít měnit.

                                                               
                                          (Carl Rogers)
Individuální konzultace
50 min       600Kč
90 min       900Kč

Párová konzultace
90 min    1000Kč

Konzultace přes Skype
50 min      600Kč
Individuální konzultace   (cca 50 min)
Individuální konzultace   (cca 90 min)

Párová konzultace          (cca 90 min)

Konzultace přes Skype   (cca 50 min)
600 Kč
900 Kč

1000 Kč

600 Kč

Pokud se nacházíte v náročné finanční situaci, neváhejte mě  
kontaktovat, je možné domluvit slevu.
kONTAkT
V tuto chvíli mám malé miminko a pracuji v omezeném režimu. Nicméně, pokud máte zajem o konzultaci, neváhejte mně kontaktovat a zkusíme nalézt společný termín.
Srdečně Barbora H. 


Budu se na Vás těšit v příjemném prostředí konzultovny
Skálova 84 (1. patro) Turnov 51101
Kontaktujte mě zde:
mobil:           +420 607 564 756
e-mail:     info@barborahalamova.cz

©2021 created by kryštof using - OPENELEMENT. TEMPLATE directed by  SENSODE